Uz saturu ↓

Kas ir UWC?

UWC (United World Colleges) ir starptautiska izglītības kustība, kuras mērķis ir padarīt izglītību par spēku, kas apvieno cilvēkus, tautas un kultūras, nodrošinot mieru un ilgtspējīgu nākotni.     

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

UWC kustības pamatā ir pārliecība, ka izglītība spēj saliedēt jauniešus, kas nākuši no dažādām vidēm, neatkarīgi no viņu tautības, ticības vai politiskajiem uzskatiem. Kustības mērķis ir iedrošināt jauniešus meklēt kopīgo līdzcilvēkos, kā arī veicināt pārmaiņas sabiedrībā, rādot piemēru ar drosmīgu un nesavtīgu rīcību. Lai šo mērķi sasniegtu, UWC kustība apzināti daudzveidīgai jauniešu grupai piedāvā īpaši izstrādātu izglītības sistēmu, kuras ietvaros katram ir iespēja aizsākt pozitīvas pārmaiņas un nest pasaulē UWC kustības galvenās vērtības:

  • Izpratni par citām zemēm un kultūrām
  • Dažādības novērtēšanu
  • Atbildību un godīgumu
  • Savstarpēju cieņu un atbildību
  • Līdzcietību un palīdzību apkārtējiem
  • Cieņpilnu attieksmi pret apkārtējo vidi
  • Tiekšanos pēc augstākiem mērķiem
  • Personisku izaicinājumu
  • Iniciatīvu un pozitīva piemēra rādīšanu

Šobrīd UWC tīklā ir 18 skolas un koledžas četros dažādos kontinentos, no kurām lielākā daļa nodrošina izglītību jauniešiem no 16 līdz 19 gadu vecumam. Tieši šajā vecuma posmā jauniešiem var iemācīt līdzjūtību, pienākuma apziņu un atbildību, kas saglabāsies visa mūža garumā. UWC koledžās tiek mācīta Starptautiskā bakalaurāta (International Baccalaureate) programma, kuras izveidošanā UWC kustībai bija nozīmīga loma. Programmā liels uzsvars tiek likts uz izglītību, kas gūta pieredzes ceļā, kā arī brīvprātīgo darbu un sportu.

UWC skolēni tiek izvēlēti, izmantojot UWC nacionālo komiteju sistēmu, kuras ietvaros 155 valstīs ir izveidotas UWC atlases komitejas. Atlase ir balstīta uz skolēnu potenciālu un ieinteresētību UWC kustības vērtību īstenošanā. Saskaņā ar UWC kustības pamatnostādnēm izglītībai jābūt pieejamai neatkarīgi no skolēna sociālekonomiskajām iespējām. 70% skolēnu, kas mācās UWC IB programmā, saņem pilnu vai daļēju stipendiju, kuras apmērs atkarīgs no viņu ģimenes finansiālām vajadzībām.

UWC kustība rīko arī īsas izglītojošas programmas — tās notiek gan UWC koledžās, gan ārpus tām. Tādā veidā UWC izglītība tiek padarīta pieejama vēl lielākam jauniešiem skaitam.

UWC kustība jauniešus motivē būt atbildīgiem par sabiedrību visa mūža garumā un kustības ietvaros turpināt pašattīstību arī pēc skolas beigšanas. Šobrīd UWC absolventu tīkls jau ietver vairāk nekā 60 000 cilvēku, kuri tic, ka ar savu rīcību var veikt pozitīvas pārmaiņas gan vietējā, gan valsts, gan starptautiskā mērogā.