Uz saturu ↓

Rūpes par skolēnu labsajūtu 

UWC pievērš īpašu uzmanību savu skolēnu labklājībai, attīstībai un atbalstam - gan individuālā, gan kopīgā līmenī. Savedot kopā skolēnus no visas pasaules un svinot to dažādību, mēs cenšamies viņus, cik vien iespējams, atbalstīt - gan, kad viņiem problēmas sagādā ierastās vides maiņa, valodas apguve, intensīva akadēmiskā programmu vai jebkas cits.

Katrā UWC koledžā vai skolā ir darbinieku komanda, kas rūpējas par skolēnu labsajūtu. Šo lomu pilda mājas vecākie, skolēnu padomnieki, medmāsas, veselības un labsajūtas speciālisti, skolēnu dekāni, direktora vietnieki skolas sadzīves jautājumos, psihologi un psihoterapeiti. Koledžas arī nodrošina veselības aprūpes pieejamību -  gan skolas teritorijā, gan arī vietējās iestādēs.

Arī skolēniem ir svarīgi atvēlēt laiku pašiem pārdomāt savu lomu skolas vai koledžas kopienā. Šis process ietver gan aktīvas pārdomas par viņu mijiedarbību ar citiem, gan atbildības uzņemšanos, veidojot savstarpēji cieņpilnu un laimīgu kopienu. Galu galā UWC sadzīve balstās uz vienkārša principa: cieņa pret citiem; un, ja skolēns ir laimīgs un ir drošībā, viņš spēs gūt panākumus gan akadēmiskajās nodarbībās, gan sabiedrībā kopumā.

Koledžu darbinieki, kuri tiešā veidā ir atbildīgi par skolēnu labklājību, regulāri savā starpā tiekas, tādējādi nodrošinot, ka viņu darbs veidos veselīgu atmosfēru kopīgai sadzīvei, mācībām un darbam. Uzņemot skolēnus koledžās, ievada instrukcijās īpaši tiek uzsvērti ar daudzveidību un kultūras jūtīgumu saistīti jautājumi. Visa mācību gada garumā skolēni gan koledžas teritorijā, gan ārpus tās, regulāri organizē diskusijas, kuru mērķis ir attīstīt UWC kopienas garu.