Uz saturu ↓

Uzvedības kodekss

Visas UWC skolas un koledžas seko "Kopējam UWC uzvedības kodeksam", ko 2010. gadā pieņēma UWC Starptautiskā padome. Šis kopējo vērtību un vadlīniju kopums apņemas nodrošināt, ka skolas teritorijā visu skolēnu pieredze būs droša, piepildoša un iejūtīga pret citām kultūrām. Mēs sagaidām, ka pilnīgi visi kopienas locekļi ievēros Kopējo UWC uzvedības kodeksu gan rīcībā, gan garā.