Uz saturu ↓

Akadēmiskā dzīve

 

"Es uzskatu, ka izglītības galvenais uzdevums ir panākt, lai cilvēkos iesakņojas radoša zinātkāre, neuzveicams gars, nesalaužama neatlaidība, saprātīga pašaizliedzība un, galvenais, līdzjūtība.”

Kurts Hāns,  UWC  kustības dibinātājs

UWC ir globāla izglītības organizācija, kura ik gadus izglīto vairāk nekā deviņus tūkstošus skolēnu no 155 valstīm. Gandrīz četri tūkstoši no šiem skolēniem beidz Starptautiskā bakalaurāta diploma programmu (IBDP) ‒ pasaulē visatzītāko vidējās izglītības programmu, kas paredzēta skolēniem vecumā no 16 līdz 19 gadiem.

IB programma ir katras UWC skolas un koledžas akadēmiskās dzīves pamatā, taču UWC izglītība ietver sevī vairāk nekā tikai IB programmas prasības. Katras UWC skolas un koledžas skolēni, un darbinieki pārstāv dažādas valstis un kultūras, sociāli ekonomiskos slāņus, politiskās pārliecības un izglītības sistēmas. UWC mācību programmai katru situāciju jāspēj pasniegt no tik daudz skatupunktiem, cik programmā ir skolēnu. Tādējādi skolēniem tiek dota iespēja pārstāvēt savu kultūru, vēsturi un viedokli. Šī iemesla dēļ IB pamatprogramma tiek papildināta ar semināriem par globāliem jautājumiem, kā arī citām aktivitātēm, kas veicina analītisko domāšanu un drosmīgu iesaistīšanos sarunās par izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskaras mūsdienu pasaulē.

Starptautiskais bakalaurāts (International Baccalaureate jeb IB)

IB organizācija (IBO) tika dibināta 1968. gadā. Jau kopš pašiem pirmsākumiem lielu ieguldījumu organizācijas darbībā sniedza tieši UWC kustība, kurai bija ievērojama pieredze progresīvas starpkultūru izglītības nodrošināšanā, liekot uzsvaru uz mācīšanos no pieredzes. Abas organizācijas joprojām vieno cieša sadarbība.

IB programma sešus gadus tika izmēģināta dažādās skolās, tai skaitā Velsā esošajā Atlantijas okeāna UWC koledžā (UWC Atlantic College). 1975. gadā tā tika ieviesta kā oficiāla mācību programma. Pēdējās divās desmitgadēs izstrādātas arī pamatskolas un karjeras programmas. Visām IB programmām ir viens mērķis ‒ iedrošināt skolēnus visā pasaulē kļūt aktīviem un līdzjūtīgiem, apgūt zināšanas visa mūža garumā un saprast, ka citiem cilvēkiem ar atšķirīgiem viedokļiem un pieeju dzīvei arī var būt taisnība.

Pateicoties organizācijas labajai reputācijai starptautiskajā izglītībā, vairākas tās piedāvātās programmas izpelnījušās īpašu atzinību. Pašlaik 1,3 miljoni skolēnu 5000 dažādās skolās iegūst IB programmas piedāvāto izglītību.

Kādus priekšmetus skolēni var izvēlēties?

IB programmas skolēniem jāizvēlas pa vienam priekšmetam no sešām priekšmetu grupām:

1. Valoda un literatūra

2. Svešvalodas

3. Sociālās zinātnes

4. Eksaktās zinātnes

5. Matemātika

6. Māksla (vai arī skolēns var izvēlēties vēl vienu priekšmetu no grupām 1 -4)

Trīs priekšmeti tiek apgūti pamatlīmenī, bet vēl trīs ‒ augstākā līmenī jeb padziļināti. Katra UWC skola un koledža šo grupu ietvaros piedāvā dažādus priekšmetus, kuri atspoguļo konkrētās skolas un koledžas atrašanās vietu, kā arī noteiktās prioritātes.

Papildus sešiem mācību priekšmetiem skolēniem IB programmas ietvaros jāizpilda vēl trīs prasības:

  1. Jāveic padziļināts pētījums (Extended Essay jeb EE). Tā ietvaros skolēniem ir iespēja izvēlēties tēmu, kura viņus īpaši interesē, un attīstīt savas pētniecības, kā arī akadēmiskās rakstu valodas pielietošanas prasmes, kas vēlāk būs nepieciešamas studiju laikā. Tēmu parasti izvēlas kādā no sešām priekšmetu grupām, un tā garums nedrīkst pārsniegt 4000 vārdus. Pētījuma veikšanas laikā skolēnus atbalsta darba vadītāji.
  2. Jāapgūst zināšanu teorija (Theory of Knowledge jeb TOK). Tas ir priekšmets, kurš skolēnus rosina pārdomāt zināšanu būtību, teorētiski un filozofiski apskatot to, kā mēs zinām to, kas mums ir zināms. Šī priekšmeta apgūšana tiek novērtēta ar mutiskas prezentācijas un 1600 vārdu gara domraksta palīdzību

  3. Jāiesaistās radošuma, fizisko aktivitāšu un sabiedriski lietderīgā darba programmā (Creativity, Action, Service jeb CAS). Programmas mērķis ir iemācīt skolēniem uzņemties atbildību, attīstīt radošumu un sociālās iemaņas, kā arī veicināt spēju apkārtējos uztvert ar iejūtību un izpratni. To visu skolēni apgūst, iesaistoties dažādos projektos un veicot sabiedriski lietderīgo darbu. Rezultātā skolēni iemācās izvērtēt informāciju un pārliecinoši izklāstīt savu viedokli. Šīs prasmes viņus sagatavo turpmākajām studijām.

Agrīno mācību programmas

Atšķirībā no UWC koledžām, UWC skolas uzņem skolēnus ne tikai vidusskolas programmās. Agrīno mācību programmās UWC izglītību iespējams iegūt jau no 18 mēnešu vecuma līdz pat 15 gadu vecumam. Šāda iespēja tiek piedāvāta četrās skolās ‒ UWC Maastricht, UWC South East AsiaUWC Thailand un  Waterford Kamhlaba UWC.

UWC agrīno mācību programmu pamatā ir pārliecība, ka vislabākais vieds, kā izglītot skolēnus, ir sniegt daudzpusīgu izglītību, kas sevī ietver pieredzes gūšanu, sabiedriski lietderīgo darbu, mākslu un dažādu projektu izstrādi. Jaunākajiem skolēniem piedāvātās programmas daudz neatšķiras no UWC IB programmas ‒ skolēniem tiek nodrošinātas tādas pašas iespējas pētīt, uzdot jautājumus, radīt, analizēt un iesaistīties projektos, tādējādi apgūstot jaunas prasmes.

UWC Maastricht piedāvā arī bērnudārza, sākumskolas un pamatskolas programmas. Sākumskolas skolēniem ir iespēja apgūt arī veselības un labklājības programmu.

UWC Thailand piedāvā sākumskolas (3‒12 gadi) un pamatskolas (11‒15 gadi) programmu. Skola piedāvā arī uz rotaļām balstītu bērnudārza programmu, kas paredzēta bērniem no 18 mēnešu līdz 3 gadu vecumam.

UWC South East Asia agrīno mācību programmās uzņem skolēnus no 4 līdz 15 gadiem. Skolā tiek piedāvāta bērnudārza (4‒7 gadi), sākumskolas (7‒11 gadi) un pamatskolas (11‒14 gadi) programma. Pamatskolas pēdējā mācību gada vidū skolēni tiek uzņemti divus gadus ilgajā starptautiskajā GCSE programmā.

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa tiek piedāvātas trīs dažādas izglītības programmas, iesakaitot IBDP. Pārējās divas programmas ‒ Voterfordas programma un IGCSE programma, ir paredzētas skolēniem vecumā no 11 līdz 16 gadiem.