Uz saturu ↓

Pieteikšanās process

Pieteikšanās process un laiki

Lai nonāktu UWC, Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem jāpiedalās Latvijas UWC nacionālās komitejas organizētajā atlases konkursā. Tam ir vairākas kārtas:

1. kārta (līdz 2018. gada 14. janvārim): elektroniskā pieteikšanās. Pievērs uzmanību, ka daži anketas punkti (t.sk., pievienojamie dokumenti) jāaizpilda ne tikai Tev, bet arī Taviem vecākiem un skolotājiem. Visi materiāli (esejas, rekomendācijas, utt.) ir jāiesniedz latviski. Vērtēti tiks tikai pilnībā aizpildīti un iesniegti pieteikumi. Pieteikuma veidošana ir laikietilpīgs process - mēs iesakām pieteikuma sagatavošanu sākt laicīgi.

Pieteikumam būs jāpievieno sekojoši dokumenti:

 1. Viena ieteikuma vēstule no skolotāja/-as, pie kura/-s  Tu pašlaik mācies. Lūdz to uzrakstīt skolotājam/-ai, kas pazīst Tevi pietiekoši labi un atbalstīs Tevi vēlmē mācīties UWC.
 2. Viena ieteikuma vēstule no ārpusklases/-skolas nodarbību vadītāja/-as. Tā/-s var būt vadītājs/-a jebkuram Tavam ārpusskolas pulciņam vai organizācijai, kurā Tu darbojies.
 3. Pagājušā mācību gada liecības un pēdējā pusgada sekmju izraksta (vai liecības) kopija;
 4. Rakstisks vecāku/aizbildņu apstiprinājums, ka viņi atbaslta tavu pieteikumu UWC koledžai un/vai vasaras nometnei un kā jūs saprotat nosacījumus, tostarp arī finansiālus (notariāls apstiprinājums nav nepieciešams); Veidlapa ir pieejama zemāk (lūdzam izdrukāt un parakstīto oriģinālu ieskenēt);
 5. 100 vārdu garš pamatojums, kurā paskaidro, kāpēc Tu gribi mācīties UWC; Iespējams iesniegt arī video pieteikumu, atsūtot saiti uz YouTube, Vimeo, Failiem.lv vai citām vietnēm un, ja nepieciešams, norādot piekļuves paroli. Video pieteikuma garums nedrīkst pārsniegt 2 minūtes.
 6. Eseja (līdz 500 vārdiem), kurā jāparāda zināšanas un izpratne par sabiedrībā notiekošo, kā arī oriģinalitāte un spēja pamatot savas domas par vienu no sekojošiem tematiem:
  1. Katrs trešais Latvijas jaunietis tiek pakļauts vardarbībai skolā. Kāpēc tā notiek? Kā to būtu iespējams mainīt?
  2. Nesen LR prezidents piedāvāja automātiski piešķirt pilsonību visiem Latvijā dzimušiem bērniem. Kāds, tavuprāt, ir pareizais lēmums šajā jautājumā? Kāda būs šī lēmuma ietekme?
  3. Šogad Saeima aizliedza izmantot savvaļas dzīvniekus cirkā. Vai tas ir pareizi? Pamato.
  4. Vai valstij ir pienākums skolas brīvpusdienās piedāvāt gaļu? Vai būtu jāpiedāvā arī augu izcelsmes alternatīva? Pamato.
  5. Divu gadu laikā Latvija ir uzņēmusi 346 patvēruma meklētājus. Vai tas ir par daudz, vai par maz? Pamato.

2. kārta (līdz 2018. g. februāra vidum): UWC Latvijas atlases komiteja izvērtē visus saņemtos pieteikumus. Ja Tavs pieteikums būs bijis veiksmīgs, Tevi uzaicinās piedalīties intervijā Rīgā (gadījumā, ja kandidāts dzīvo vai ilgstoši atrodas ārzemēs, interviju var veikt caur Skype). Atlases komiteja sazināsies ar Tevi e-pastā aptuveni februāra sākumā un paziņos rezultātus par iekļūšanu nākamajā atlases kārtā.

3. kārta (2018. g. marts): kandidāti, kuri ir izturējuši 2. kārtu, tiks uzaicināti uz atlases dienu (vai nedēļas nogali) Rīgā. Fināla kārtas ietvaros jauniešus sagaida grupu uzdevumi un spēles, kā arī individuālās intervijas. Ja esi ticis uzaicināts/-a finālā kārtā, Tava klātbūtne ir obligāta. 

4. kārta (2018. g. marts): kandidāti tiek informēti par atlases procedūras galīgajiem rezultātiem. Tiek noteikts stipendijas apjoms, notiek tikšanās ar vecākiem un gatavošanās ceļam uz koledžu.

Sākt pieteikuma aizpildīšanu

Koledžas vietu sadale

Atlasē uzvarējušie kandidāti tiek nominēti stipendijām pēc atlases komitejas lēmuma. Parasti koledžas uzņem kandidātus balstoties uz atlases komitejas ieteikuma. Tomēr, katra koledža atstāj sev tiesības pieņemt galīgo lēmumu par katra jaunieša uzņemšanu. 

Tavai ievērībai:

 • pieteikums tiek iesniegts UWC atlases komitejai, nevis konkrētai koledžai; 
 • pieteikums var tikt iesniegts atlases komitejai tikai vienā valstī; 
 • pieteikumi no kandidātiem ar ierobežotām fiziskām iespējām tiek izvērtēti vienlīdzīgi ar visiem pārējiem kandidātiem; 
 • visi kandidātu dati ir konfidenciāli un netiek nodoti trešajām personām.