Uz saturu ↓

UWC Izglītības modelis un principi

 

Mūsos slēpjas kas vairāk, nekā to apzināmies. Ja mēs to spētu ieraudzīt, iespējams, līdz pat dzīves beigām mēs nevēlētos samierināties ar neko mazāk.

Kurts Hāns, UWC kustības dibinātājs

UWC īpašā izglītības modeļa sirdī ir ar nolūku radīta dažādība. Aptverot visu kopienu, tā ir būtiska katras UWC skolas un koledžas sastāvdaļa. Skolēni iegūst no mācībām daudzveidīgā vidē, apgūstot starptautiski atzītu mācību programmu; tas palīdz paplašināt pasaules apziņu un veidot katra pašapziņu.

Mēs dodam skolēniem iespēju atklāt pārmaiņu lomu. Viņi atklāj, ka ar drosmīgu rīcību, personīgo piemēru un pašaizliedzīgu vadību arī viņi var mainīt pasauli. Mēs atbalstām jauniešus, lai ļautu tiem īstenot viņu intelektuālo, morālo, estētisko, emocionālo, sociālo, garīgo un fizisko potenciālu.

Mācību metodes tiek veidotas atbilstoši septiņiem pamatprincipiem, kas noteikti ar apņemšanos nodrošināt vispusīgu izglītību. Tie ir balstīti uz sekojošiem mērķiem, kas aktuāli jau kopš kustības dibināšanas - tiekšanās nodrošināt mieru, ilgtspējība un sociālais taisnīgums.

  1. Izglītība jāsniedz daudzveidīgā koledžas kopienā. Atlasītajiem jauniešiem jāpārstāv dažādi reģioni un atšķirīgas sociālās grupas, kas atspoguļotu plašo cilvēces konfliktu klāstu.
  2. Izglītībai aktīvi jāveicina starpkultūru izpratne un jārada patiesas rūpes par citiem, balstoties uz kopīgas dzīves pieredzes un sadarbīgas dzīves veidošanas. Tas ietver pārdomas un sarunas par globāliem jautājumiem, un kritisku pieeju un drosmi, ar mērķi panākt mieru pasaulē.
  3. Fiziskā sagatavotība un veselīgs dzīvesveids ir neatņemamas līdzsvarotas cilvēka attīstības sastāvdaļas. Neveselīgs dzīvesveids ierobežo cilvēka potenciālu un kaitē progresam visās attīstības dimensijās.
  4. Kopienas mijiedarbība ir koledžas/skolas dzīves centrālais elements. Tā pieprasa pilnīgu un aktīvu visu skolas vai koledžas locekļu līdzdalību.
  5. Skolēniem jāspēj rīkoties ar mērķi nodrošināt ilgtspējību gan iestāžu, gan individuālā līmenī.
  6. Jauniešiem jābūt iespējai attīstīt personīgo iniciatīvu, pašdisciplīnu un atbildību, kā arī kontrolēt risku un pieņemt izaicinājumus. Vajadzības gadījumā šīs iespējas atbalsta klātesošs pieaugušais.
  7. Jāatzīst fakts, ka katram cilvēkam piemīt unikāli talanti un spējas. Katrā skolā/koledžā ir jābūt programmām, kas ļautu skolēniem īstenot viņu potenciālu.

Visām mūsu skolām un koledžām ir kopēja UWC misija un vērtības, taču katra no tām darbojas atšķirīgi, ar īpašu vietējo un reģionālo identitāti. UWC izglītības modelis nodrošina kopīgu darbības struktūru. Tas nenosaka mācību programmu, bet gan koncentrējas uz unikālo UWC pieejā izglītībai.