Uz saturu ↓

Īsie kursi

Katru gadu UWC organizē īsos kursus ar mērķi apvienot dažādu nacionalitāšu, kultūru, rasu, reliģiskās piederības un sociāli-ekonomiskās izcelsmes jauniešus. Īsie kursi notiek gan pašās koledžās, gan arī ārpus tām, citās valstīs - tie tiek organizēti ar nacionālo komiteju atbalstu. 

Programmas norit jauniešu foruma vai nometnes formātā un koncentrējas uz globālu problēmu risināšanu, starpkultūru dialoga veidošanu un sevis iepazīšanu mijiedarbības ar citiem procesā. Īso kursu mērķis ir īsā laikā iepazīstināt jauniešus ar UWC mērķi un vērtībām, kā arī dot viņiem iespēju iejusties UWC koledžu skolēnu ādā - tikai bez akadēmiskās slodzes. 

Sīkākai informācijai apmeklējiet starptautisko UWC īso programmu mājaslapu