Uz saturu ↓

Atbalstīt mūs

UWC kustība jauniešiem dod iespēju iegūt starptautisku izglītību, mācoties kopā ar citiem topošajiem nākotnes līderiem no visas pasaules, neatkarīgi no ģimenes finansiālajām iespējām.

Stipendiju izmaksas sedz koledžas un nacionālās komitejas. Abas nepieciešamos līdzekļus piesaista ar ziedojumu palīdzību. UWC ziedotāju starpā ir valdības, privāti uzņēmumi, kā arī UWC absolventi un citi ziedotāji, kuri vēlas atbalstīt nākamās UWC skolēnu paaudzes.

Arī Jūs varat kļūt par ziedotāju.

Jūs varat ziedot jebkādu summu Latvijas jauniešu mācībām UWC koledžās, veicot pārskaitījumu uz Latvijas nacionālās komitejas bankas kontu:

Nosaukums: UWC Latvijas Organizācija

Biedrības reģ. nr. 40008041219

Konts: LV71HABA0551013405109 (Swedbank)

Informācija saņēmējam: ziedojums

Ja jums ir jautājumi, jūs gribētu ziedot konkrētam mērķim, vai arī ziedot vairāk nekā EUR 3,800 gadā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e‒pastu (info@latvia.uwc.org) vai tālruni (+371 25979970).

UWC Latvijas Organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss, līdz ar to Latvijas nodokļu maksātāji ‒ gan privātpersonas, gan uzņēmumi, par UWC veiktajiem ziedojumiem var saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Kā saņemt ienākuma nodokļu atlaidi (privātpersonām)

Ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem, kurus gada beigās var iekļaut Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijā. Nodokļa atmaksu ir iespējams saņemt, iesniedzot deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā un pievienojot dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piemēram, izdruku no bankas konta), lēmumu par UWC Latvijas Organizācijas sabiedriskā labuma statusu un UWC Latvijas Organizācijas reģistrācijas apliecību (var lejupladēt zemāk). Kopējie attaisnotie izdevumi nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma lieluma.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem

Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām no summām, kas ziedotas sabiedriskā labuma organizācijām, nodokli samazina par 85 procentiem. Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējās nodokļa summas.

Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz EUR 150, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.

Nodokļa atlaidi nepiemēro šādās situācijās:

  • Ja ziedojuma mērķī ir ietverta tieša vai netieša norāde uz ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.
  • Ja ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei.

Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāaizpilda un jāiesniedz Uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu. Deklarācijai jāpievieno līguma kopija par veikto ziedojumu, lēmums par UWC Latvijas Organizācijas sabiedriskā labuma statusu un UWC Latvijas Organizācijas reģistrācijas apliecība (kurus var lejuplādēt zemāk).