Uz saturu ↓

Papildus aktivitātes 

 

“Pārliecība darbībā, pieticība panākumos, elegance sakāvē, taisnīgums dusmās, skaidrs prāts pat ievainota lepnuma rūgtumā un gatavībā palīdzēt jebkurā laikā.”

Kurts Hāns,  UWC kustības dibinātājs 

Radošo nodarbību, fizisko aktivitāšu un sabiedriskā labuma darba programma (Creativity, Activity, Service jeb CAS) vienmēr ir bijusi UWC izglītības pamatā. Visu vecuma grupu audzēkņi tiek mudināti līdzīgā mērā izcelties gan klasē, gan ārpus tās, iesaistoties dažādās radošās, fiziskās, un sabiedriski lietderīgās aktivitātēs.

Katra no UWC skolām un koledžām piedāvā plašu CAS aktivitāšu klāstu – gan skolotāju, gan skolēnu uzsāktas un vadītas. 

Radošums 

Māksla un aktivitātes, kas ietver radošo domāšanu un darīšanu. Piemēram, teātris, mūzika, mākslas vēsture un dejas.

Fiziskās aktivitātes

Fiziski izaicinājumi un treniņi. Piemēram, klintīs kāpšana, smaiļošana, skriešanas grupas, basketbols, orientēšanās utt..

Sabiedriskā labuma darbs

Brīvprātīgs un neapmaksāts darbs, kad dod skolēniem iespēju attīstīt sevi, un tajā pašā laikā nes labumu apkārtējiem. 


Šādas aktivitātes var būt ļoti dažādas, un daži piemēri no mūsu skolām un koledžām ir: darbs vietējā bērnudārzā, pasākumi bēgļu nometnēs, iesaiste sporta un teātra pasākumos kopā ar cilvēkiem ar invaliditāti, dažādu priekšmetu mācīšana pieaugušajiem un bērniem, darbs ekoloģiskās saimniecībās, daudzkultūru prezentācijas vietējās pamatskolās utt.

CAS programma pierāda, ka UWC izglītība nav tikai akadēmisks izaicinājums, bet gan dzīves pieeja, kas izrāda rūpes un līdzi jušanu par apkārtējiem. CAS programma ļauj jauniešiem pielietot klasē iegūtas teorētiskas zināšanas īstajā dzīvē. Pateicoties CAS lomai UWC mācību programmā, skolēni attīsta savas sociālās prasmes caur pieredzi, mācās saprast sevi, pārvarot personīgus izaicinājumus, un tādējādi līdzsvaro akadēmisko slodzi.

Pašlaik CAS ir viena no trim pamata sastāvdaļām IB Diploma Programmā – mācību programmā, ko pēdējos divos vidusskolas gados apgūst visās UWC skolās un koledžās. Kamēr citu IB skolu audzēkņi izpilda tikai minimālās CAS prasības, UWC ir uzņēmusies vadību šajā jomā. Mūsu skolas un koledžas vienā semestrī izpilda vairāk CAS prasību, nekā citas skolas visa gada garumā – un daudzi UWC skolēni uzskata CAS par vissvarīgāko savas UWC pieredzes daļu.